Hem

Medarbetarundersökningar

Våra medarbetarundersökningar hjälper våra kunder att prioritera de viktigaste områdena som leder till ett bra arbetsklimat och högre produktivitet. Medarbetarundersökningens syfte är att kartlägga utgångspunkten och därmed skapa ett underlag för strategiska beslut. Genom ett gediget underlag kan ledningen välja att endast prioritera de områden som faktiskt behöver åtgärdas och därmed förändra verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

Mätmetod – MLR metoden – Multiple Level of Responsibility

MLR metoden som ligger till grund för våra medarbetarundersökningar handlar framförallt  om att utveckla medarbetarskap och ledarskapet genom att tydliggöra behov, öka förståelsen och  stärka relationen mellan medarbetare och chef. Chefen utövar  det formella chefsförpliktelserna och verkar för att stärka  organisationens och medarbetarnas ansträngningar genom att inbjuda till delaktighet och genom att ta vara på medarbetarnas engagemang utefter medarbetarnas förmåga att ta ansvar. En arbetsgrupp som präglas av ett gott samarbete, gemenskap, ansvarstagande och engagemang i förhållande till en gemensam kan sägas ha utvecklat ett medarbetarskap. MLR metoden delar därför upp kategorier och perspektiv enligt fem kategorier som ska spegla de nivåer som leder till de förutsättningar som krävs för en välmående arbetsplats med högt engagemang och hög prestation.

Handlingsplaner & utvecklingsarbete

Våra medarbetarundersökningar har ett  tydlig fokus på utvecklingsarbete. Som stöd i utvecklingsarbetet har Progressi utvecklat en portal för att hantera handlingsplaner. Portalen ger våra kunder full inblick i hur arbetet fortlöper ute på arbetsplatserna och vilka åtgärder och aktiviteter som genomförs. Pedagogiska och enkla rapporter som är lätta att förstå tillsammans med vårt utvecklingsstöd ger bra förutsättningar för att nå utveckling.

Läs mer om våra medarbetarundersökningar

Länk till vår portal: Medarbetarportalen

Progressi – En naturlig samarbetspartner för myndighet, kommun och landsting

Vi arbetar över hela landet och har starka referenser inom myndighet, kommun & landsting med Stockholm, Göteborg, Malmö, Dalarnas län, Kalmar lä och Jämtlands län som utgångspunkter.